I Jävre småbåtshamn har du:
 • Vackraste hamnen i Bottenviken?
 • Trygg båtplats i och med att hamnen är bevakad
 • Skydd för alla vindar
 • Billiga båtplatser för medlemmar (400kr/breddmeter båtplats!)
 • Färskvatten ute på bryggorna
 • Gästplatser för korttidsbesök
 • Grillplats för besökare
 • Absolut närhet till Entré Jävre - turistcenter m.m. <Läs mer (pdf)>
 • 100 m till ICA E-fyren - Lanthandel, bensinstation, café, mat, apoteks- & systemombud
  (Jeepdunkar för bensin & diesel samt kärra finns att låna på stationen)
 • Inseglingsdjup på ca 1,5 meter vid medelvatten
N 65° 08,6'
E 21° 30,4'