Adresser till kontaktpersoner:
Uppdrag
Post
Namn
Telefon
e-post
Styrelse
Ordförande
Glenn Andersson
070-2396080
 
Kassör
Gabriel Eman
070-3101110
 
Sekreterare
Johan Flodström
0730-325440
 
Ledamot
Daniel Johansson
070-6188775
 
Ledamot
Mikael Brunnström
070-2102572
         
Webbmaster
Johan Flodström
0730-325440
Jävre Hamnförening
Org. nr. 802419-7173
Postgiro 621 303-7
c/o Görjängsvägen 6
   
944 32 Hortlax